NS uitspraken
Inhoud | Uitspraken | Anekdotes | Verhalen | Moppen

Humor in en om de trein

Commute by Train

Dit zijn daadwerkelijk gebeurde verhalen die met het openbaar vervoer te maken hebben. Dit zijn relatief lange bijdragen. Nieuwe verhalen zijn hartelijk welkom.

Dit gedicht is geschreven op de dag van de staking op de lijnen van Rotterdam in december 1999.

Inhoud

De verhalen zijn uitgesplitst in de volgende onderwerpen:

  1. Buslijn
  2. De groene streep
  3. Interliner
  4. Dienstregeling 355
  5. Spooktrein
  6. Treinsleutels
  7. Pornoblad
  8. Noodrem
  9. Dat pak trekken we later wel uit
  10. Commute by Train

Als laatste een kort dankwoord.

Daarnaast zijn er nog Uitspraken, Anekdotes en Moppen te lezen.

Commute by Train

door Francina Hartstra

Monday morning, first day of another week.
Where are my keys, where is my purse?
I have to run or even fly, hurry now ,
It is 7.00 am and I have a train to catch.

I arrive in time at the station, walk up the stairs.
Is it me, or is it awful crowded today?
The hall is packed with people. Ding dong,
I know that sound. Oh no, not again, not today.

I hear a voice over the loudspeakers in the hall.
Ladies and gentlemen, please do understand,
due to a strike, all the trains have a delay.
The NS is sorry for the inconvenience it cause.

Delay again, every time another reason.
To me NS, you should feel sorry, me think
to get me up at 6.00 am every morning.
With the thought the train will ride on time.

No need to hurry now, I get myself a coffee.
Buy a magazine in the bookstore, I can only wait.
It is 9. 00 am and still no train, only more people.
Wait, there is that voice again, over the loudspeakers.

Ladies and Gentlemen, may we have your attention.
The passengers for the train direction Amsterdam.
Please look for another form of transportation.
Due to the strike, these trains will not ride at all today.

Me, I leave the station......

Dankwoord

Speciale dank aan Francina Hartstra voor deze lange bijdrage. Het copyright (december 1999) van dit gedicht berust volledig bij haar. Zie voor het volledige dankwoord de lijst met namen bij het dankwoord.


Zie ook de andere pagina's voor meer uitspraken, anekdotes en moppen.

<- Verhalen: Dat pak trekken we later wel uit | Moppen: In de praktijk ->


Nieuwe uitspraken zijn welkom | door Freek Dijkstra.