NS uitspraken
Inhoud | Uitspraken | Anekdotes | Verhalen | Moppen

Humor in en om de trein

Noodrem

Dit zijn daadwerkelijk gebeurde verhalen die met het openbaar vervoer te maken hebben. Dit zijn relatief lange bijdragen. Nieuwe verhalen zijn hartelijk welkom.

Inhoud

De verhalen zijn uitgesplitst in de volgende onderwerpen:

  1. Buslijn
  2. De groene streep
  3. Interliner
  4. Dienstregeling 355
  5. Spooktrein
  6. Treinsleutels
  7. Pornoblad
  8. Noodrem
  9. Dat pak trekken we later wel uit
  10. Commute by Train

Als laatste een kort dankwoord.

Daarnaast zijn er nog Uitspraken, Anekdotes en Moppen te lezen.

Noodrem

door Paul Scholte

Ik reis dagelijks per trein en ontmoet 's morgens een vast clubje. Een van hen was op een dag zeer opgewonden. Hij had namelijk in een 6persoons cabine in het hoekje onder de noodrem gezeten. Onderweg meende hij iets uit zijn koffer te moeten pakken en omdat deze in het bagagerek lag stond hij op. Pakte de koffer en op dat moment nam de trein een wissel, hij wankelde even en raakte met de punt van de koffer de noodrem. Oei, oei, wat nu??? De trein kwam krakend tot stilstand, hij liep de gang in om een conducteur te zoeken, maar die was onvindbaar. De medereizigers in de cabine hadden met hem te doen en raadden hem aan te wachten, de conducteur zou wel komen ....! Die kwam inderdaad, maar pas na 20 minuten: een mannelijke en een vrouwelijke conducteur. Ze waren totaal over de rooie ..., hoewel de dader zichzelf meldde en aangaf dat het een ongelukje was, hetgeen bevestigd werd door de medereizigers, brieste het tweetal maar door: "dat gaat u geld kosten, denk maar niet dat u hier gemakkelijk van af komt, zal ik de spoorwegpolitie ...etc. Met veel misbaar werd hoorbaar voor iedereen zijn naam en adres opgenomen (hoezo privacy ...?), op de vraag of hij de namen van de conducteurs even mocht weten werd geantwoord dat ze dat om redenen van privacy niet hoefden te doen...! Langdurig en overdreven werd zijn legitimatie gecontroleerd, en er werd omgeroepen in de trein: "excuses voor de vertraging, maar een sufferd met een groen jasje uit de eerste klas heeft aan noodrem getrokken"! Hetgeen hem bij het uitstappen de agressie van een aantal mensen opleverde. Ook de medereizigers voelden zich bedreigd en wezen de conducteurs op hun gedrag, hetgeen hen te staan kwam op de mededeling: "Nu moeten jullie je bek houden, anders flikker ik jullie er op het volgende station allemaal uit!!"

Eind goed, al goed: een aantal mensen, waaronder de noodremtrekker schreef een klachtbrief. Den Besten zelf antwoordde met excuses, met de mededeling dat maatregelen waren genomen tegen de conducteurs en sloot als pleister op de wond een bloemenbon in.

Dankwoord

Speciale dank aan Paul Scholte voor deze lange bijdrage. Het copyright van dit verhaal berust volledig bij hem. Zie voor het volledige dankwoord de lijst met namen bij het dankwoord.


Zie ook de andere pagina's voor meer uitspraken, anekdotes en moppen.

<- Verhalen: Pornoblad | Verhalen: Dat pak trekken we later wel uit ->


Nieuwe uitspraken zijn welkom | door Freek Dijkstra.